Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Val av bil

Val av bil

Har du möjlighet att välja mellan tjänstebil och att använda privat bil i tjänsten så är det oftast mest förmånligt att välja tjänstebil. Ju mer du kör i tjänsten, desto mer talar för att en tjänstebil kan vara det bästa alternativet.

Kör du under 1 000 mil om året, så talar det mesta för att det är en privatbil du ska välja. Kör du mer än 3 000 mil om året så får du ett lägre förmånsvärde (25 %) och då är en tjänstebil många gånger att föredra.

Använder du bilen för jourberedskap så kan du jämka bilförmånsvärdet ytterligare. För att det ska vara värt att köra egen bil i tjänsten istället för en tjänstebil så bör du spara minst 10 000 kr om året.

I stora företag finns det ofta ett begränsat antal modeller att välja mellan för den anställde, eftersom företaget har avtal med några leverantörer. Medan det i mindre företag kan vara mer fritt att välja modell, så länge bilens kostnad håller sig inom budgetramen. Är du duktig på att förhandla, både med arbetsgivaren och återförsäljare, då kanske du kan övertyga din arbetsgivare om att du är värd den bil du helst av allt vill ha.

För att räkna ut förmånsvärdet används en mycket enkel schablon. På skatteverkets hemsida hittar du en bra mall som är enkel att fylla i. Du behöver bara veta märke och modell för att kunna använda den. Observera att kostnaden för drivmedel ligger utanför schablonen.