Störstutbud i Norden!
5
2
3
3
Nya bilar

Sparsam körning

av

Att köra bil är inte gratis. Du kan dock minska såväl klimatpåverkan som dina bränslekostnader genom att köra smart och planera din körning. Här följer nio användbara tips.

1. Kör med framförhållning

Kör med framförhållning så du kan undvika hårda inbromsningar och stopp. Håll avstånd till bilen framför.

Om du vill spara bränsle är det viktigt att du gör så få stopp som möjligt, och att du håller jämn hastighet. Försök att se vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt.

 • Håll avstånd till bilen framför. Då påverkas du inte av ryckigheter i en kö.
 • Sakta in i tid när du närmar dig en vägkorsning där det står bilar och väntar, så kanske du kan slippa stanna.
 • Anpassa farten till övrig trafik när du ska in i en cirkulationsplats, så att du om möjligt kan undvika att stanna.
 • Utnyttja flera körfält för att hålla jämn fart, men undvik slalomkörning.
 • Anpassa farten vid trafiksignaler, så att du om möjligt slipper stanna.
 • Motorbromsa när du anpassar din hastighet före korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler.

Du kan också vinna mycket på att planera din färdväg och tidpunkt för resan. Undvik att välja en väg med många stopp; välj hellre en väg som är något längre men har färre stopp. Undvik rusningstrafik om du kan.

2. Växla upp tidigt och kör på hög växel

Kör bara ett par billängder på ettan innan du lägger i tvåan. Växla från tvåans växel till fyran eller från trean till femman.

Kör på högsta möjliga växel. På en jämn väg kan du köra de flesta bilar på femman i 50 km/tim. Om vägen sluttar nedför kan du växla direkt från tvåan till femman. Ju högre växel du lägger i desto mindre bränsle drar bilen.

Acceleration kostar bränsle och därför är det viktigt att fortast möjligt komma upp till marschfart och hög växel.

Det är dock viktigt att inte överskrida 3 000 varv per minut och du ska inte gasa med mer än halv gas. Annars riskerar du att sätta katalysatorn ur funktion. Då ökar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen såsom kolväten och kväveoxider.

3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna

Håll ett så jämnt tryck du kan på gaspedalen. Detta är lättare om du håller ordentligt avstånd till bilen framför. Och håll hastighetsgränserna.

Med ett jämnt gaspådrag sparar du bränsle, eftersom det går åt mer bränsle när du förändrar din hastighet. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen när du ökar hastigheten ytterligare.

 • Om du sänker din hastighet från 110 till 100 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med 10 procent.
 • Om du sänker din hastighet från 100 till 90 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent.

Du förlorar relativt lite tid på att köra långsammare. En resa i 110 km/tim 10 mil tar 55 minuter, medan samma resa i 90 km/tim tar 67 minuter. Att hålla 110 km/tim i 10 mil går i praktiken bara att göra på en lågtrafikerad motorväg.

Lägre hastighet ger inte bara bättre bränsleekonomi, utan också mindre slitage av däck och lägre buller.

4. Motorbromsa

Motorbromsa när det är möjligt. Planera körningen och sänk farten genom att släppa gasen i tid, och släpp den helt.

Att bromsa är alltid slöseri med energi. Poängen med att motorbromsa är att du kan stänga av bränsletillförseln helt medan du sänker farten. Att bromsa mindre med foten sparar bränsle, men använd också fotbromsen då och då, den behöver motioneras för att hållas i trim. Du kan göra en hastig inbromsning för att motionera bromsarna, men se till att du inte stör andra trafikanter eller riskerar säkerheten. Ett lätt tryck på bromsen innan du parkerar bilen är också ett sätt att hålla bromsarna vid liv.

Om du släpper gasen helt när motorvarvtalet ligger över 1 500 till 1 600 varv per minut tillförs inte längre något bränsle alls till motorn. När varvtalet sedan sjunkit till mellan 1 200 och 1 300 varv per minut börjar motorn förbruka bränsle igen. Växla därför ner strax innan du når detta varvtal för att behålla nollförbrukningen. Denna nerväxling kan du få upprepa.

När du släpper gasen går motorljudet ner. Du kan lätt få en känsla av att det plötsligt börjar gå väldigt långsamt. Titta på hastighetsmätaren så att du ser vilken hastighet du verkligen har.

5. Kör inte på tomgång

Att köra på tomgång kan kosta dig 1 000 kronor i onödan. Du släpper ut giftiga ämnen och i de flesta kommuner är det dessutom förbjudet med tomgångskörning mer än en minut.

Avgaserna är som giftigast när motorn är nystartad. Därför ska du undvika tomgång så mycket som möjligt, speciellt när bilen är kall. Behöver du till exempel skrapa rutorna så gör det innan du startar bilen. Riktigt varm blir bilen först när du börjat köra. Backa in när bilen är varm så att du kan köra ut framåt när den är kall. Det minskar bränsleförbrukningen.

När bilen är kall kan katalysatorn inte ta hand om alla de partiklar och cancerframkallande ämnen som avgassystemet släpper ut.

Se till att det inte finns barn i närheten av bilar som trots allt står på tomgång. Barnen är känsligare och eftersom de är kortare så kommer de också närmare avgaserna.

6. Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut

Låt bilen rulla utan gas i tillräckligt kraftigt medlut, och försök få fart före ett motlut så att du kan använda en hög växel i backen utan att öka pedaltrycket på vägen upp.

I nerförsbacke kan du släppa gasen om backen är tillräckligt brant. Kom då ihåg att släppa gasen helt för att bränsleförbrukningen ska gå ner till noll.

Om det kommer en uppförsbacke efter en nerförsbacke kan du utnyttja den högre hastigheten du kommit upp i under medlutet, genom att ligga på en hög växel i uppförsbacken. Det spar bränsle. Accelerera inte i uppförsbacken utan håll ett jämnt pedaltryck så spar du mest.

7. Använd motorvärmare

Koppla in motorvärmaren en och en halv timme om temperaturen är under -15°, en timme om temperaturen är upp till 0° och tjugo minuter om temperaturen är upp till +10°. Använd gärna en timer.

Varje gång du kallstartar bilen ökar både bränsleförbrukningen och avgasutsläppen. Med motorvärmare kan du spara upp till en dl bränsle varje gång du kör. Utsläppen under en resa på 6 km minskar med 50 till 80 procent om du har använt motorvärmare.

Ha inte motorvärmaren inkopplad längre än den rekommenderade tiden. Det innebär bara onödig energiförbrukning.

8. Serva bilen regelbundet

Serva bilen enligt instruktionsboken. Byt oljor och filter enligt rekommendationerna i boken, se till att motorn är ren, och kontrollera däcktrycket vid minst varannan tankning.

Rätt däcktryck (se bilens instruktionsbok) kan minska bränsleförbrukningen med 3 – 5 procent. Dessutom håller däcken betydligt längre och bilens köregenskaper blir bättre. Om du däremot bara har 70 procents tryck i däcken kan de slitas ut dubbelt så fort. För lågt ringtryck innebär också att trafiksäkerheten försämras.

Regelbunden service av motorn kan minska bränsleförbrukningen med 5 – 10 procent. Håll motorn ren, eftersom salt- och smutsavlagringar kan orsaka överslag i tändsystemet. Det kan bland annat förstöra katalysatorn.

Serva bilen enligt instruktionsboken, till exempel genom att byta olja och filter. Ett gammalt igentäppt filter kan göra så att bilen drar onödigt mycket bränsle. Kör du mycket på grusvägar kan du behöva byta luftfiltret oftare än annars.

9. Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd

Ta bort takbox och takräcke när du inte använder dem, och töm bagageutrymmet på sådant du inte behöver ha i bilen.

Takbox och takräcke skapar onödigt luftmotstånd och gör att bilen rullar trögare. En takbox kan öka bränsleförbrukningen med mer än en dl per mil. Ju tyngre bilen är desto mer bränsle drar den, och därför kan det vara en bra idé att plocka ut onödiga saker ur bagageutrymmet.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Få en offert på en företagsleasing!

Är du tjänstebilförare eller bilansvarig kan du genom att ange dina kontaktuppgifter nedan få en offert på önskad bil.
Skicka

Biltester

[x]

Få fantastiska erbjudanden och nyhetsbrev!

Personuppgiftspolicy

MCG AB´s hantering av dina personuppgifter

Modern Car Group International AB, org.nr 556978-1536, (nedan MCG AB) erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.MCG AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av MCG AB.MCG AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar, tjänster eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.Om du deltar i tävlingar eller svarar på kampanjer anordnande av oss eller kan vi få information om dig i form av ditt namn, din adress, födelsedatum (för att säkerställa att du är över 18 år) och din e-postadress samt övrig information som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. MCG AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på dit eget beteende.

Varför vi behandlar personuppgifter

MCG AB behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av MCG AB;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att våra partners ska kunna kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via MCG AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används; samt
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

MCG AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Cookies

MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator.Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som MCG AB samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att MCG AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MCG AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. MCG AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om MCG AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande MCG AB och dess närstående bolag. MCG AB kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering. Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta MCG AB eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Modern Car Group International AB
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm

Bläddra till botten