Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Sparsam körning

av

Att köra bil är inte gratis. Du kan dock minska såväl klimatpåverkan som dina bränslekostnader genom att köra smart och planera din körning. Här följer nio användbara tips.

1. Kör med framförhållning

Kör med framförhållning så du kan undvika hårda inbromsningar och stopp. Håll avstånd till bilen framför.

Om du vill spara bränsle är det viktigt att du gör så få stopp som möjligt, och att du håller jämn hastighet. Försök att se vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt.

  • Håll avstånd till bilen framför. Då påverkas du inte av ryckigheter i en kö.
  • Sakta in i tid när du närmar dig en vägkorsning där det står bilar och väntar, så kanske du kan slippa stanna.
  • Anpassa farten till övrig trafik när du ska in i en cirkulationsplats, så att du om möjligt kan undvika att stanna.
  • Utnyttja flera körfält för att hålla jämn fart, men undvik slalomkörning.
  • Anpassa farten vid trafiksignaler, så att du om möjligt slipper stanna.
  • Motorbromsa när du anpassar din hastighet före korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler.

Du kan också vinna mycket på att planera din färdväg och tidpunkt för resan. Undvik att välja en väg med många stopp; välj hellre en väg som är något längre men har färre stopp. Undvik rusningstrafik om du kan.

2. Växla upp tidigt och kör på hög växel

Kör bara ett par billängder på ettan innan du lägger i tvåan. Växla från tvåans växel till fyran eller från trean till femman.

Kör på högsta möjliga växel. På en jämn väg kan du köra de flesta bilar på femman i 50 km/tim. Om vägen sluttar nedför kan du växla direkt från tvåan till femman. Ju högre växel du lägger i desto mindre bränsle drar bilen.

Acceleration kostar bränsle och därför är det viktigt att fortast möjligt komma upp till marschfart och hög växel.

Det är dock viktigt att inte överskrida 3 000 varv per minut och du ska inte gasa med mer än halv gas. Annars riskerar du att sätta katalysatorn ur funktion. Då ökar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen såsom kolväten och kväveoxider.

3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna

Håll ett så jämnt tryck du kan på gaspedalen. Detta är lättare om du håller ordentligt avstånd till bilen framför. Och håll hastighetsgränserna.

Med ett jämnt gaspådrag sparar du bränsle, eftersom det går åt mer bränsle när du förändrar din hastighet. Ju fortare du kör, desto mer ökar bränsleförbrukningen när du ökar hastigheten ytterligare.

  • Om du sänker din hastighet från 110 till 100 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med 10 procent.
  • Om du sänker din hastighet från 100 till 90 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent.

Du förlorar relativt lite tid på att köra långsammare. En resa i 110 km/tim 10 mil tar 55 minuter, medan samma resa i 90 km/tim tar 67 minuter. Att hålla 110 km/tim i 10 mil går i praktiken bara att göra på en lågtrafikerad motorväg.

Lägre hastighet ger inte bara bättre bränsleekonomi, utan också mindre slitage av däck och lägre buller.

4. Motorbromsa

Motorbromsa när det är möjligt. Planera körningen och sänk farten genom att släppa gasen i tid, och släpp den helt.

Att bromsa är alltid slöseri med energi. Poängen med att motorbromsa är att du kan stänga av bränsletillförseln helt medan du sänker farten. Att bromsa mindre med foten sparar bränsle, men använd också fotbromsen då och då, den behöver motioneras för att hållas i trim. Du kan göra en hastig inbromsning för att motionera bromsarna, men se till att du inte stör andra trafikanter eller riskerar säkerheten. Ett lätt tryck på bromsen innan du parkerar bilen är också ett sätt att hålla bromsarna vid liv.

Om du släpper gasen helt när motorvarvtalet ligger över 1 500 till 1 600 varv per minut tillförs inte längre något bränsle alls till motorn. När varvtalet sedan sjunkit till mellan 1 200 och 1 300 varv per minut börjar motorn förbruka bränsle igen. Växla därför ner strax innan du når detta varvtal för att behålla nollförbrukningen. Denna nerväxling kan du få upprepa.

När du släpper gasen går motorljudet ner. Du kan lätt få en känsla av att det plötsligt börjar gå väldigt långsamt. Titta på hastighetsmätaren så att du ser vilken hastighet du verkligen har.

5. Kör inte på tomgång

Att köra på tomgång kan kosta dig 1 000 kronor i onödan. Du släpper ut giftiga ämnen och i de flesta kommuner är det dessutom förbjudet med tomgångskörning mer än en minut.

Avgaserna är som giftigast när motorn är nystartad. Därför ska du undvika tomgång så mycket som möjligt, speciellt när bilen är kall. Behöver du till exempel skrapa rutorna så gör det innan du startar bilen. Riktigt varm blir bilen först när du börjat köra. Backa in när bilen är varm så att du kan köra ut framåt när den är kall. Det minskar bränsleförbrukningen.

När bilen är kall kan katalysatorn inte ta hand om alla de partiklar och cancerframkallande ämnen som avgassystemet släpper ut.

Se till att det inte finns barn i närheten av bilar som trots allt står på tomgång. Barnen är känsligare och eftersom de är kortare så kommer de också närmare avgaserna.

6. Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut

Låt bilen rulla utan gas i tillräckligt kraftigt medlut, och försök få fart före ett motlut så att du kan använda en hög växel i backen utan att öka pedaltrycket på vägen upp.

I nerförsbacke kan du släppa gasen om backen är tillräckligt brant. Kom då ihåg att släppa gasen helt för att bränsleförbrukningen ska gå ner till noll.

Om det kommer en uppförsbacke efter en nerförsbacke kan du utnyttja den högre hastigheten du kommit upp i under medlutet, genom att ligga på en hög växel i uppförsbacken. Det spar bränsle. Accelerera inte i uppförsbacken utan håll ett jämnt pedaltryck så spar du mest.

7. Använd motorvärmare

Koppla in motorvärmaren en och en halv timme om temperaturen är under -15°, en timme om temperaturen är upp till 0° och tjugo minuter om temperaturen är upp till +10°. Använd gärna en timer.

Varje gång du kallstartar bilen ökar både bränsleförbrukningen och avgasutsläppen. Med motorvärmare kan du spara upp till en dl bränsle varje gång du kör. Utsläppen under en resa på 6 km minskar med 50 till 80 procent om du har använt motorvärmare.

Ha inte motorvärmaren inkopplad längre än den rekommenderade tiden. Det innebär bara onödig energiförbrukning.

8. Serva bilen regelbundet

Serva bilen enligt instruktionsboken. Byt oljor och filter enligt rekommendationerna i boken, se till att motorn är ren, och kontrollera däcktrycket vid minst varannan tankning.

Rätt däcktryck (se bilens instruktionsbok) kan minska bränsleförbrukningen med 3 – 5 procent. Dessutom håller däcken betydligt längre och bilens köregenskaper blir bättre. Om du däremot bara har 70 procents tryck i däcken kan de slitas ut dubbelt så fort. För lågt ringtryck innebär också att trafiksäkerheten försämras.

Regelbunden service av motorn kan minska bränsleförbrukningen med 5 – 10 procent. Håll motorn ren, eftersom salt- och smutsavlagringar kan orsaka överslag i tändsystemet. Det kan bland annat förstöra katalysatorn.

Serva bilen enligt instruktionsboken, till exempel genom att byta olja och filter. Ett gammalt igentäppt filter kan göra så att bilen drar onödigt mycket bränsle. Kör du mycket på grusvägar kan du behöva byta luftfiltret oftare än annars.

9. Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd

Ta bort takbox och takräcke när du inte använder dem, och töm bagageutrymmet på sådant du inte behöver ha i bilen.

Takbox och takräcke skapar onödigt luftmotstånd och gör att bilen rullar trögare. En takbox kan öka bränsleförbrukningen med mer än en dl per mil. Ju tyngre bilen är desto mer bränsle drar den, och därför kan det vara en bra idé att plocka ut onödiga saker ur bagageutrymmet.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester