Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Säker bil

av

Säkerhet har aldrig haft så stor betydelse vid val av ny bil som i dag. Det är för många en avgörande faktor när de ska bestämma sig för vilken bil de ska köpa. FACIT tycker att det är viktigt att bilköpare kan få tillförlitlig och jämförbar information. Vårt mål är att förse bilköpare med realistiska och oberoende bedömningar av säkerheten, som ett led i det uppmärksammar vi också Euro NCAP:s information om säkerhet för nya bilar.

Även om säkerheten är en viktig faktor du bör börja titta på när du ska köpa ny bil. Bestäm först vilken storlek och typ av bil du vill ha, ta sedan reda på de bästa bilarna i den gruppen och se då över dem även ur ett säkerhetsperspektiv.

Vissa köpare kan vara intresserade av särskilda aspekter av bilens prestanda, som skyddet av barn. I det nya betygssystemet ges poängen för en bil för respektive skydd av vuxna, skydd av barn och fotgängarskydd samt det övergripande stjärnbetyget.

Stjärnbetyget visar inte den relativa prestandan mellan olika aspekter av bilens prestanda i våra tester. Poängen visar de områden där en bil har presterat bra eller dåligt. Från och med 2009 återspeglar stjärnbetyget för en bil dess övergripande säkerhet. Det omfattar såväl vuxenskydd som skydd av barn, fotgängarskydd och ytterligare teknik som är konstruerad för att främja säker körning. Bilköpare som vill ha den högsta säkerhetsnivån ska söka efter bilar med ett femstjärnigt betyg.

Stor eller liten bil?

Vid frontalkrockar mellan bilar brukar personer i en tyngre bil, eller i en med högre strukturer klara sig bättre än de i en lättare och lägre bil. Eftersom det inte är möjligt att simulera påverkan av vikten i ett test mot en barriär rekommenderar Euro NCAP jämförelse endast mellan bilar som är av liknande vikt (+/-150 kg) och i samma kategori. Sådana jämförelser gör att den relativa säkerhetsprestandan för bilar kan bedömas precist.

Kan resultaten jämföras mellan grupper?

Precisa jämförelser kan endast göras mellan bilar i samma grupp. Frontaltestet återger en krock mellan två bilar av liknande storlek. En tyngre bil eller en med högre struktur tenderar att ha en fördel om den krockar med en mindre bil. Euro NCAP-resultaten kan inte användas för att förutsäga resultatet av sådana krockar.

Är en bil automatiskt säker bara för att det är en ny modell och har godkänts av europeisk lagstiftning?

Lagstiftningen föreskriver miniminormer som bilar måste uppfylla för att få säljas i Europa. Euro NCAP:s tester är strängare och belyser skillnaderna mellan bilars säkerhet. Bilar som får fem stjärnor av Euro NCAP ligger långt över säkerhetskraven i lagstiftningen.

Är betygen från världens olika krockprogram jämförbara?

Nya program för krockprovning liknande Euro NCAP tillämpas i USA, Japan, Australien, Sydkorea och Kina. Medan det finns många likheter mellan programmen kan urvalsprocessen av bilar, de faktiska testerna, testkriterierna och sättet som betygen sätts variera avsevärt. Detta gör det vanligtvis omöjligt att jämföra resultat. Euro NCAP anses vara de mest representativa betygssystemen och världens mest ansedda och ses, mer eller mindre, som en måttstock för säkerhet.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester