Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Regler för drivmedel

av

Om du kör bil i tjänsten och sedan använder fordonet för privata ändamål så är dina privata resor en skattepliktig förmån. Betalar arbetsgivaren dessutom drivmedel för dina privata resor så ska även detta beskattas utöver själva bilförmånsvärdet.

Får du som anställd kontanter, bensinkort eller betalt på annat sätt för att själv betala drivmedlet för din privata körning, så är det att betrakta som kontant bruttolön.

Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter är marknadsvärdet, det vill säga arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms.

Resor till och från arbetet är att betrakta som privata.

När man räknar ut skatteavdrag ska marknadsvärdet multipliceras med 1,2. Om en liter bensin kostar 12 kronor, så beskattas den anställde för ett förmånsvärde på (12 kronor x 1,2 =) 14,40 kronor.

Drivmedel för förmånsbil

Kör du en förmånsbil så ska du beskattas för hela drivmedelskostnaden som förbrukats under beskattningsåret, och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på samma underlag. Har du använt bilen för tjänsteresor så ska du dokumentera dessa på ett godtagbart sätt.

Bästa sättet för att du ska slippa problem är att föra en körjournal, som följer Skatteverkets direktiv. Då ska du endast beskattas för drivmedelsförbrukningen för resterande körning (privatkörningen). Tänk på att du som anställd har bevisbördan och måste kunna bevisa att du inte har kört all tid med bilen privat. I annat fall får du stå för hela kostnaden.

Förmånen för drivmedel beräknas till månaden efter, vilket betyder att om du har tankat i januari så blir du skattepliktig för detta i februari och beloppet tas då upp i ditt lönebesked. Därefter ska förmånen redovisas i arbetsgivardeklarationen som lämnas i mars.

Privat bil eller firmabil

Det är olika beräkningsregler för underlaget av preliminärskatt när drivmedelsförmånen gäller en privat bil eller en firmabil. Om du kör en firmabil (företagsbil) och har drivmedelsförmån, så gäller samma underlag för arbetsgivaravgift som för förmånsvärdet (företagets riktiga kostnad för drivmedel, inklusive moms). Det preliminära skatteavdraget för drivmedelsförmån ska beräknas på förmånsvärdet, som motsvarar arbetsgivarens kostnad för drivmedel multiplicerat med 120 %.

Kör du egen bil och har drivmedelsförmån så är underlaget för arbetsgivaravgift och preliminärskatt samma som förmånsvärdet, det vill säga arbetsgivarens verkliga kostnad för drivmedlet.

Läs mer om drivmedelsregler hos Skatteverket.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester