Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Räntor

av

I Sverige är räntesättningen fri och varje bank avgör själv vilken ränta som ska tillämpas. Det finns inga lagar eller andra bestämmelser som reglerar hur bankerna ska beräkna ränta eller vilken räntesats som ska gälla.

Hur beräknas räntan?

Ränta beräknas på den skuld som kunden vid varje tillfälle har i banken. Ränta räknas från och med den dag lånet betalas ut till kunden och till den dag som amortering görs eller lånet betalas tillbaka helt och hållet. Vid utlåning gäller tumregeln att ju bättre säkerhet, och därmed mindre risk för lånet, desto lägre räntesats.

Att betala av räntan

Räntan betalas vanligtvis i slutet av varje månad eller kvartal. Alla räntor är avdragsgilla i deklarationen och redovisas till Skattemyndigheten. Skatteavdraget innebär något förenklat att räntekostnaderna gör så att skatten för en privatperson minskar med 30 %. Den verkliga kostnaden blir därmed 70 % av summan på de räntor du betalar.

Höjning eller sänkning av räntan

På lån med rörlig ränta ändras räntesatserna normalt efter centrala beslut i banken. En ändring av räntesatsen kan gälla alla typer av lån eller endast påverka vissa låntagare. Alla ändringar offentliggörs genom annonser i tidningar eller genom skriftliga meddelanden till kunden. Den nya räntan gäller från och med dagen som anges.

När det gäller lån med bunden ränta kan räntan bara ändras vid de avtalade ränteändringstidpunkterna.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester