Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Räkna ut förmånsvärde

av

När du ska räkna ut förmånsvärde, så finns det en del saker som är nödvändiga att hålla koll på. Hur stort beloppet blir grundar sig på flera parametrar. Dels bilens inköpspris och tillbehör, som tillsammans kan höja värdet. Prisbasbelopp och statslåneränta.

Detta innebär ett fast belopp, ca 1 100 kr/mån, och ett rörligt belopp på ca en procentenhet per månad av bilens anskaffningskostnad. Om man endast räknar med skatten på beloppen varierar månadskostnaden beroende på marginalskatten från ca 900 till  1 600 kr plus bensin för en bil som kostar 200 000  kr.

Förmånsvärdet för firmabil grundar sig på:

Nio procent av nybilspriset (Skatteverkets nybilsprislista) 
- 31,7 procent av basbeloppet 
- 75 procent av statslåneräntan multiplicerad med nybilspriset.

Prisbasbeloppet är 42 800 kronor för 2011.

Så här räknar du:

Om nybilspriset är 300 000 kronor blir förmånsvärdet 
(31,7 % av 42 800) + (9 % av 300 000) + (75 % av 2,89 x 300 000) = 47 071.

Utgångspunkten är att den anställde ska beskattas för allt drivmedel som förbrukats för förmånsbilens totala körsträcka under beskattningsåret, och att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på samma underlag. Om den anställde använt bilen för tjänsteresor och på ett godtagbart sätt kan dokumentera dessa ska endast förbrukningen för resterande körning (privatkörningen) beskattas. En noggrant förd körjournal är det bästa sättet att visa omfattningen av tjänsteresorna.

Information om bilförmånsberäkning från Skatteverket

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester