Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

FACIT INDEX

FACIT INDEX

Vad är viktigt när man skall köpa en ny bil? För en del bilköpare kan det vara miljöaspekter och för en del andra kan det vara prestanda d.v.s. att den nya bilen skall ha en stark motor med många hästkrafter så att det t.ex. ska gå köra om snabbt och säkert. För andra är ekonomifrågan helt avgörande t.ex. garantitider och fordonskatter.

Alla har vi vår egen uppfattning av hur vi vill ha det, men ibland kan det vara värdefullt att få veta hur andra värderar vad som är viktigt och mindre viktigt. Det kan faktiskt påverka andrahandsvärdet också om man vet vad andra bilägare efterfrågar.

För att ge dig som bilköpare en indikation på vad som anses som viktigt började FACIT under sensommaren 2012 att skicka ut enkäter till nybilsköpare. De frågor som ställdes var hur viktiga olika egenskaper är vid köpet av en ny bil. Utifrån svaren togs ett medelvärde fram på alla egenskaper och används som underlag för betygsättningen.

I nästa steg ställer vi alla bilmodeller mot varandra och tar fram genomsnittsvärden för exempelvis utsläppsvärden, pris eller acceleration. Om en bil har en egenskap eller ett värde som ligger över genomsnittet så tilldelas bilen poäng. Om en egenskap saknas eller om värdet ligger under medel så tilldelas inget poäng. Uträkningen görs helt maskinellt och uppdateras dagligen, allt eftersom modeller genomgår förändringar eller förbättringar eller bilköparnas syn förändras. Om viktig nyckeldata saknas för bilen så undantas den helt från betygsättningen, tills dess att bilens nyckeldata är komplett i vårt system.

Hur viktigt en specifik del kan vara för nybilsköpare kan förändras över tid, t.ex. har omvärldsfaktorer en inverkan på våra preferenser. Därför uppmuntrar vi dig att fylla i enkäten för att vi på så sätt skall kunna revidera resultaten och alltid tillhandahålla en så uppdaterad fakta som möjligt.