Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Miljöbilar

av

2012 års definition av miljöbil är att bilen ska släppa ut mindre koldioxid än 120 g/CO2 per kilometer. Då är den befriad från fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen under de första fem åren. Om bilen drivs av förnyelsebara bränslen eller bensin/diesel, spelar alltså ingen roll.

Regeringen har under hösten 2012 lagt fram ett förslag om att ändra definitionen. Enligt det nya  förslaget ska koldioxidutsläppet ställas i relation till bilens vikt.

Regeringen har även antagit ytterligare en miljöbilsdefinition för så kallade supermiljöbilar för EU:s senaste avgaskrav, Euro 5 eller Euro 6, och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret (tailpipe) vid blandad körning.

Bilen måste också vara typgodkänd i Sverige, samt tagen i trafik för första gången tidigast 1 januari 2012.

Rabatt på miljöbil som firmabil

Miljöbil som är förmånsbeskattad firmabil kan ge rabatt på förmånsvärdet. Detta gäller bilar som kan drivas med etanol E85, naturgas, biogas, elhybrid eller el.  I Sverige har vi valt förmånsbeskattning efter bilens teknik (bensin, diesel, el, gas eller etanol) och inte efter bilens koldioxidutsläpp, som i en del andra länder.

För inkomståret 2012 gäller följande regler:

  • El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor.
  • Etanolbilar, elhybridbilar som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.
Reglerna gäller till och med inkomståret 2013. För fler detaljer : skatteverket.

Positiva sidor med miljöbil i tjänsten

Du får bättre koll på företagets bränsleförbrukning.
Vissa kommuner subventionerar parkeringsplatser för miljöbilar.
Det kan bli billigare om anställda kör mycket. 
Du får en bättre miljöprofil och kan använda det i din marknadsföring.

Negativa sidor med miljöbil i tjänsten

Det kan bli dyrt om de anställda inte kör så mycket som företaget har beräknat. 
Det kan också bli dyrt om bilen måste servas mycket. För vissa bränsletyper kan det vara svårt att hitta tankställen, särskilt utanför storstäderna.

Det förmånsvärde en förare av firmabil ska betala skatt för räknas ut enligt en formel som grundar sig på prisbasbeloppet, statslåneräntan och bilpriset. Prisbasbeloppet för 2012 har höjts med 1 200 kronor till 44 000 kronor. Det gör att de flesta av landets firmabilsförare kommer att få ett billigare bilinnehav under 2012. För företagen innebär det sänkta kostnader för sociala avgifter.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester