Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Miljöbil - Vad är en miljöbil?

av

Vad är en miljöbil?

Det finns definitioner för vad en miljöbil egentligen är. Den vanligaste definitionen är att miljöbilar ska vara:

• snåla bensin- eller dieseldrivna bilar
hybrider
• bilar som kan drivas med alternativbränslen, såsom etanol E 85 eller biogas
elbilar

Storstädernas definition av miljöfordon

Stockholm, Göteborg och Malmö har en gemensam definition av vad som är en miljöbil. Definitionen används vid fordonsinköp, samt för utfärdande av parkeringsförmåner i Göteborg och Malmö.

Olika typer av miljöfordon och deras miljöpåverkan

Nedanstående tabell ger en snabb jämförelse mellan miljöpåverkan globalt och lokalt från olika drivmedel för bilar. Elfordon finns med som jämförelse, även om det när denna tabell gjordes inte fanns några sådana till försäljning på nybilsmarknaden i Sverige. Tabellen är hämtad från webbplatsen Miljöfordon.

Typ av fordon/bränsle

Lokal miljöpåverkan jämfört med motsvarande konventionellt bensinfordon

Global miljöpåverkan jämfört med motsvarande konventionellt bensinfordon

Elfordon Inga avgasutsläpp Ungefär som bensin (om marginal-el)
Biogas Lägre partikel- och kväveoxidutsläpp samt utsläpp av reaktiva kolväten Minus 50-90 procent beroende på gasproduktion och fordonstyp
Naturgas Se biogas Minus 20-25 procent jämfört med bensin, oförändrat jämfört med diesel
Etanol E85 Lägre kväveoxidutsläpp Minus cirka 60 procent jämfört med bensin, minus cirka 40 procent jämfört med diesel
Elhybriddrift Lägre kolväte- och kväveoxidutsläpp Minus 30-50 procent jämfört med bensin, något lägre än diesel
Diesel med partikelfilter 2-4 gånger mer kväveoxider, 5-10 gånger mindre kolväten 20-35 procent lägre påverkan

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester