Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Manliga och kvinnliga bilförare

av

Man ska sällan generalisera, men olycksstatistiken visar att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga bilförare. Det är något som bland andra STR – Sveriges Trafikskolors Riksförbund har tagit fasta på.

Manliga bilförare är oftare inblandade i trafikolyckor. Olycksstatistiken i Sverige visar att män är inblandade i många fler bilolyckor än kvinnor. I gruppen 18 – 24 år stod männen för 609 dödsolyckor. Motsvarande siffra för kvinnorna var 109 olyckor. Män kör visserligen i snitt 1,8 gånger mer bil än kvinnor och fler män än kvinnor har körkort, men det är inte förklaringen till hela skillnaden i olycksstatistiken.

Skillnaden kan snarare bero på körstil och/eller utbildning. Faktum är att tjejer tar ungefär 30 procent fler lektioner än killar innan sin uppkörning. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, har män en mer aggressiv körstil och kör dessutom i högre utsträckning utan bilbälte.

Mer intressant statistik:

  • Kvinnor åker mer kollektivtrafik än männen.
  • Runt 30 procent av kvinnorna uppger att de undviker att köra bil eftersom de tycker att det är obehagligt, och dessutom känner de sig hotade i trafiken.
  • Fler män än kvinnor har körkort.
  • Män får 82 procent av alla böter i trafiken.
  • Nästan 80 procent av de män som dör i trafikolyckor är drog- eller alkoholpåverkade. Motsvarande siffra för kvinnorna är 25 procent.
  • I princip alla som dör i MC- och mopedolyckor är män.

Källa: Vägverket

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester