Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Leasingbil

av

En leasingbil är en bil som hyrs för en längre tid. Om bilen används för privat bruk av en anställd, då är bilen att betrakta som en förmånsbil, vilket betyder att det är en beskattningsbar förmån.

Förmånsvärdet kan dock reduceras med eventuella reparationskostnader och dylikt. Drivmedel går däremot inte att göra avdrag för.

Om du som anställd betalar en del av kostnaden för leasingbilen till din arbetsgivare eller till leasingföretaget så får du dra av den summan från förmånsvärdet.

Efter leasingtidens slut kan du och din arbetsgivare komma överens om att låta dig köpa ut bilen från leasingföretaget. Om marknadspriset för bilen är högre än det pris du får köpa den för, så är det att betrakta som en löneförmån som ska beskattas. Det blir allt ovanligare att den anställda köper loss leasingbilen han/hon har använt.

Privatbil

Om du leasar bilen privat, för att använda i tjänsten och/eller till och från din arbetsplats, så räknas den inte som firmabil, utan som privatbil. Du får då ta ut milersättning upp till en viss summa per år.

Driver du ett fåmansföretag så är leasing ofta att föredra framför köp. Företag får inte ta ut moms för en köpt firmabil, utan endast för reparationer. På en leasingbil kan företaget dra av halva momsen på hyran. Bilen måste dock köras minst 300 mil per år för företagets räkning.

Olika leasingalternativ

Företaget kan välja att leasa en bil, vilket betyder att det hyr bil av leasinggivaren. Såväl leasingavgiften som halva momsen är avdragsgill för företaget. När leasingkontraktet gått ut så finns möjlighet för företaget att lämna tillbaka bilen till leasingföretaget eller att köpa loss bilen till restvärdet.

Det finns två varianter av leasing, finansiell leasing och operationell leasing. Det handlar om olika former av ägandeskap och vem som står för restvärdesrisken av bilen vid återlämning. Man bör jämföra kostnaderna noggrant eftersom restvärdet för bilen kan beräknas olika. Finansiell är den vanligaste formen i Sverige.

Operationell leasing

Operationell leasing innebär att det är uthyraren/leasingbolaget som står som ägare av utrustningen, tar de ekonomiska riskerna och tar tillbaka bilen efter att avtalsperioden har upphört. Därmed står leasingbolaget för den eventuella förlust som uppstår mellan försäljningspriset och restvärdet när bilen säljs.

Vanligtvis blir denna typ av leasing något dyrare, då du betalar en premie för att slippa risker. Service, administration, drivmedel m.m. ingår också i leasingavgiften.

En maximal körsträcka bestäms under leasingtiden, och därför kan det i vissa fall vara mer förmånligt med finansiell leasing för företag som har svårt att göra en miluppskattning.

Finansiell leasing

Finansiell leasing är den vanligaste formen och avtalsperioden är oftast längre än en operationell leasing. Du som företagare hyr bilen av ett finansbolag som står som ägare till bilen. Formen påminner om ett avbetalningsköp och innebär att du som leasingkund tar de ekonomiska riskerna, inklusive restvärdesrisken, men också de ekonomiska förmånerna. Du får själv stå för service, underhåll, försäkringar, drivmedel och administration utöver leasingavgiften.

I vissa fall kommer finansbolaget överens med kunden om ett eventuellt restvärde som gör att kunden, efter att leasingtiden gått ut, erbjuds att köpa objektet till restvärdet.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester