Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Gör bilen säker med rätt utrustning

av

Utvecklingen har gått framåt när det gäller bilars säkerhetssystem. Men då gäller det att bilen är rätt utrustad. Här går vi igenom skydden som ger dig och dina passagerare bäst skydd om olyckan är framme.

Skydd mot whiplashskador

Vad är en whiplashskada? Det svenska ordet för whiplash är pisksnärt, som egentligen beskriver ett rörelsemönster, men som med tiden också har blivit definitionen av en skada i nacken. Den uppstår när huvudet kastas fram och tillbaka vid en kollision.

Skadan kan orsaka smärta och stelhet i nacken, domningar i armar och händer, huvudvärk och yrsel. Symtomen kan uppkomma direkt, efter några timmar eller inom ett par dagar efter olyckan. Whiplash är den vanligaste typen av skada vid en krock och runt 10 % av skadorna leder till kroniska besvär. Som tur är finns det en hel del man kan göra för att minska risken för en whiplashskada.

När inträffar whiplashskador?

Whiplashskador inträffar oftast vid påkörningar bakifrån. Den vanligaste situationen är när en bil stannar och bilen bakom inte hinner uppfatta situationen i tid. Whiplasholyckor är vanligast i tätorter. Kombinationen av ryckigt trafikflöde och tät trafik skapar incidenter som är svåra att förebygga.

Tre typer av whiplashskydd

Aktivt nackstöd innebär att nackstödet rör sig framåt och uppåt när kroppen pressas bakåt. Ett whiplashskydd minskar risken för en skada genom att minska huvudets rörelse i förhållande till kroppen.

Passivt skydd innebär att stolen fångar upp överkroppen och huvudet kontrollerat, men utan att stolen har några rörliga delar.

Rörligt ryggstöd. Hela ryggstödet är rörligt för att kunna fånga upp kroppen mjukt.

Tips för att minska risken för whiplashskada

  • Kontrollera att bilen du köper har ett bra whiplashskydd.
  • Justera huvudstöden till rätt nivå. Stödets ska minst vara i höjd med huvudet.
  • Minimera avståndet mellan huvudet och huvudstödet genom att räta upp stolsryggen.
  • Håll avståndet till bilen framför.
  • Om du upptäcker att det är risk att du blir påkörd bakifrån så pressa huvudet mot stödet. Vrid inte huvudet.

Bilbältet – det effektivaste skyddet

Bilbältet är det mest effektiva sättet att minska skaderisken om du krockar. Bältet ger en skyddseffekt på minst 50 procent.

Så funkar bältet

De funktioner som bältet har är att hålla fast kroppen i bilen och fördela krafterna där kroppen är som starkast. Dessutom förhindrar bältet att föraren eller en passagerare flyger ut ur bilen vid en voltningsolycka.

Bältespåminnare

Cirka 40 % av de som omkommer i bilolyckor har inte bälte. En av de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna är därför att öka bältesanvändningen ytterligare. En bältespåminnare ger efter en viss tid en ljudsignal om att bältet inte används under körning. De flesta bilar med bältespåminnare har det bara i framsätet, men det finns ett antal bilmodeller med bältespåminnare på övriga platser också.

Bältesförsträckare & kraftbegränsare

För att bältet ska vara spänt under krocken aktiveras bältesförsträckaren. Det innebär att bältet dras åt cirka 10 centimeter under första delen av krocken. Under krockförloppet kan kraften mot kroppen från bältet bli så stor att framför allt äldre riskerar skador av bältet. En kraftbegränsare mildrar kraften genom att kontrollerat släppa efter bältet.

Pre-crash system

På senare år har så kallade pre-crashsystem införts. Det innebär att sensorer kan upptäcka att en krock håller på att ske, och aktivera olika system innan krocken inträffat. I ett sådant system kan till exempel bältet dras åt något precis före krocken.

Antisladdsystem

Efter bältet är antisladdsystemet det viktigaste säkerhetssystemet i bilen. Det är också det bästa sättet att undvika okontrollerade sladdar som kan leda till allvarliga olyckor. Ett antisladdsystem känner av när en sladd är på väg att inträffa. Systemet kan påverka motorpådraget och bromsa hjulen individuellt. Antisladdsystemet häver alltså inte den uppkomna sladden genom att styra, utan hindrar den från att bryta ut.

Som benämning på antisladdsystem används flera olika förkortningar. Vilken beteckning som använts beror på tillverkare och vilken typ av antisladdsystem det är. Ett par exempel på förkortningarär DSC, DSTC, ESP, M-ASTC, VDC, VSA och VSC.

Det kan vara stor skillnad på antisladdsystem i olika bilmodeller. I en modell kan bilen påverkas mycket medan en annan modell tillåter att sladden bryter ut till en viss grad. Anledningen är att olika biltillverkare vill ha mer eller mindre hjälp från antisladdsystemet.

Krockkudde

Dagens krockkuddar kan avgöra om de ska aktiveras eller inte och även om den ska aktiveras med full eller begränsad kraft. När en bil krockar känner bilens sensorer av om krocken är tillräckligt kraftig för att aktivera krockkuddarna. Uppblåsning av en krockkudde går så snabbt att det ibland kan vara svårt att inse att den ens varit uppblåst under kollisionen.

Utvecklingen av krockkuddar har bestått i att göra krockkuddarna mindre aggressiva, genom att låta dem blåsa upp i flera steg. Därför kan man i en lindrigare krock få krockkudden att blåsa upp med en lägre kraft.

Sidoskydd

En sidokrockgardin fälls ned från taket och täcker bilens sidorutor. Till skillnad mot bilens övriga krockkuddar som är uppblåsta under ett kort ögonblick, är sidokrockgardinen uppblåst under flera sekunder. Anledningen är att sidokrockgardinen ska skydda vid olyckor där bilen voltar.

Sidokrockkuddarna sitter vanligtvis i ryggstödet på stolarna framför. Kuddarnas roll är att fylla ut utrymmet mellan förarens eller passagerarens bröstkorg och dörren. Det är ovanligt med sidokrockkuddar i baksätet.

Knäkrockkudde

En knäkrockkudde sitter framför föraren och passageraren i framsätet. Den skyddar knän, lårben och höfter.

Barn i bilen

En krockkudde i framsätet är konstruerad för att skydda personer med en längd på minst 140 centimeter. För passagerare som är kortare än den längden kan krockkudden istället skada. Därför får ingen som är under än 140 centimeter sitta i passagerarsätet om inte krockkudden är urkopplad.

Sidokrockkuddar är däremot anpassade för passagerare i alla längder.

I de flesta bilar är det möjligt att koppla ur krockkudden på passagerarplatsen. Det sker oftast med hjälp av en nyckel eller strömbrytare. Det går även att beställa vissa bilar utan airbag på passagerarplatsen. Det är helt säkert att placera ett barn på passagerarplatsen när krockkudden är avstängd.

Läs med om barn i bilen!

Automatisk inbromsning

En bil kan numera göra inbromsningar automatiskt. Det sker genom att sensorer längst fram på bilen känner av om en fotgängare eller andra fordon närmar sig för fort. Om krocken bedöms som oundviklig kommer bilen att bromsa själv. De flesta system bromsar inte automatiskt och med full kraft. Däremot blir bilens hastighet väsentligt reducerad vid en krock, vilket minskar risken för personskador.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester