Störstutbud i Norden!
5
2
3
3
Nya bilar

Gör bilen säker med rätt utrustning

av

Utvecklingen har gått framåt när det gäller bilars säkerhetssystem. Men då gäller det att bilen är rätt utrustad. Här går vi igenom skydden som ger dig och dina passagerare bäst skydd om olyckan är framme.

Skydd mot whiplashskador

Vad är en whiplashskada? Det svenska ordet för whiplash är pisksnärt, som egentligen beskriver ett rörelsemönster, men som med tiden också har blivit definitionen av en skada i nacken. Den uppstår när huvudet kastas fram och tillbaka vid en kollision.

Skadan kan orsaka smärta och stelhet i nacken, domningar i armar och händer, huvudvärk och yrsel. Symtomen kan uppkomma direkt, efter några timmar eller inom ett par dagar efter olyckan. Whiplash är den vanligaste typen av skada vid en krock och runt 10 % av skadorna leder till kroniska besvär. Som tur är finns det en hel del man kan göra för att minska risken för en whiplashskada.

När inträffar whiplashskador?

Whiplashskador inträffar oftast vid påkörningar bakifrån. Den vanligaste situationen är när en bil stannar och bilen bakom inte hinner uppfatta situationen i tid. Whiplasholyckor är vanligast i tätorter. Kombinationen av ryckigt trafikflöde och tät trafik skapar incidenter som är svåra att förebygga.

Tre typer av whiplashskydd

Aktivt nackstöd innebär att nackstödet rör sig framåt och uppåt när kroppen pressas bakåt. Ett whiplashskydd minskar risken för en skada genom att minska huvudets rörelse i förhållande till kroppen.

Passivt skydd innebär att stolen fångar upp överkroppen och huvudet kontrollerat, men utan att stolen har några rörliga delar.

Rörligt ryggstöd. Hela ryggstödet är rörligt för att kunna fånga upp kroppen mjukt.

Tips för att minska risken för whiplashskada

 • Kontrollera att bilen du köper har ett bra whiplashskydd.
 • Justera huvudstöden till rätt nivå. Stödets ska minst vara i höjd med huvudet.
 • Minimera avståndet mellan huvudet och huvudstödet genom att räta upp stolsryggen.
 • Håll avståndet till bilen framför.
 • Om du upptäcker att det är risk att du blir påkörd bakifrån så pressa huvudet mot stödet. Vrid inte huvudet.

Bilbältet – det effektivaste skyddet

Bilbältet är det mest effektiva sättet att minska skaderisken om du krockar. Bältet ger en skyddseffekt på minst 50 procent.

Så funkar bältet

De funktioner som bältet har är att hålla fast kroppen i bilen och fördela krafterna där kroppen är som starkast. Dessutom förhindrar bältet att föraren eller en passagerare flyger ut ur bilen vid en voltningsolycka.

Bältespåminnare

Cirka 40 % av de som omkommer i bilolyckor har inte bälte. En av de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna är därför att öka bältesanvändningen ytterligare. En bältespåminnare ger efter en viss tid en ljudsignal om att bältet inte används under körning. De flesta bilar med bältespåminnare har det bara i framsätet, men det finns ett antal bilmodeller med bältespåminnare på övriga platser också.

Bältesförsträckare & kraftbegränsare

För att bältet ska vara spänt under krocken aktiveras bältesförsträckaren. Det innebär att bältet dras åt cirka 10 centimeter under första delen av krocken. Under krockförloppet kan kraften mot kroppen från bältet bli så stor att framför allt äldre riskerar skador av bältet. En kraftbegränsare mildrar kraften genom att kontrollerat släppa efter bältet.

Pre-crash system

På senare år har så kallade pre-crashsystem införts. Det innebär att sensorer kan upptäcka att en krock håller på att ske, och aktivera olika system innan krocken inträffat. I ett sådant system kan till exempel bältet dras åt något precis före krocken.

Antisladdsystem

Efter bältet är antisladdsystemet det viktigaste säkerhetssystemet i bilen. Det är också det bästa sättet att undvika okontrollerade sladdar som kan leda till allvarliga olyckor. Ett antisladdsystem känner av när en sladd är på väg att inträffa. Systemet kan påverka motorpådraget och bromsa hjulen individuellt. Antisladdsystemet häver alltså inte den uppkomna sladden genom att styra, utan hindrar den från att bryta ut.

Som benämning på antisladdsystem används flera olika förkortningar. Vilken beteckning som använts beror på tillverkare och vilken typ av antisladdsystem det är. Ett par exempel på förkortningarär DSC, DSTC, ESP, M-ASTC, VDC, VSA och VSC.

Det kan vara stor skillnad på antisladdsystem i olika bilmodeller. I en modell kan bilen påverkas mycket medan en annan modell tillåter att sladden bryter ut till en viss grad. Anledningen är att olika biltillverkare vill ha mer eller mindre hjälp från antisladdsystemet.

Krockkudde

Dagens krockkuddar kan avgöra om de ska aktiveras eller inte och även om den ska aktiveras med full eller begränsad kraft. När en bil krockar känner bilens sensorer av om krocken är tillräckligt kraftig för att aktivera krockkuddarna. Uppblåsning av en krockkudde går så snabbt att det ibland kan vara svårt att inse att den ens varit uppblåst under kollisionen.

Utvecklingen av krockkuddar har bestått i att göra krockkuddarna mindre aggressiva, genom att låta dem blåsa upp i flera steg. Därför kan man i en lindrigare krock få krockkudden att blåsa upp med en lägre kraft.

Sidoskydd

En sidokrockgardin fälls ned från taket och täcker bilens sidorutor. Till skillnad mot bilens övriga krockkuddar som är uppblåsta under ett kort ögonblick, är sidokrockgardinen uppblåst under flera sekunder. Anledningen är att sidokrockgardinen ska skydda vid olyckor där bilen voltar.

Sidokrockkuddarna sitter vanligtvis i ryggstödet på stolarna framför. Kuddarnas roll är att fylla ut utrymmet mellan förarens eller passagerarens bröstkorg och dörren. Det är ovanligt med sidokrockkuddar i baksätet.

Knäkrockkudde

En knäkrockkudde sitter framför föraren och passageraren i framsätet. Den skyddar knän, lårben och höfter.

Barn i bilen

En krockkudde i framsätet är konstruerad för att skydda personer med en längd på minst 140 centimeter. För passagerare som är kortare än den längden kan krockkudden istället skada. Därför får ingen som är under än 140 centimeter sitta i passagerarsätet om inte krockkudden är urkopplad.

Sidokrockkuddar är däremot anpassade för passagerare i alla längder.

I de flesta bilar är det möjligt att koppla ur krockkudden på passagerarplatsen. Det sker oftast med hjälp av en nyckel eller strömbrytare. Det går även att beställa vissa bilar utan airbag på passagerarplatsen. Det är helt säkert att placera ett barn på passagerarplatsen när krockkudden är avstängd.

Läs med om barn i bilen!

Automatisk inbromsning

En bil kan numera göra inbromsningar automatiskt. Det sker genom att sensorer längst fram på bilen känner av om en fotgängare eller andra fordon närmar sig för fort. Om krocken bedöms som oundviklig kommer bilen att bromsa själv. De flesta system bromsar inte automatiskt och med full kraft. Däremot blir bilens hastighet väsentligt reducerad vid en krock, vilket minskar risken för personskador.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Få en offert på en företagsleasing!

Är du tjänstebilförare eller bilansvarig kan du genom att ange dina kontaktuppgifter nedan få en offert på önskad bil.
Skicka

Biltester

[x]

Få fantastiska erbjudanden och nyhetsbrev!

Personuppgiftspolicy

MCG AB´s hantering av dina personuppgifter

Modern Car Group International AB, org.nr 556978-1536, (nedan MCG AB) erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.MCG AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av MCG AB.MCG AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar, tjänster eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.Om du deltar i tävlingar eller svarar på kampanjer anordnande av oss eller kan vi få information om dig i form av ditt namn, din adress, födelsedatum (för att säkerställa att du är över 18 år) och din e-postadress samt övrig information som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. MCG AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på dit eget beteende.

Varför vi behandlar personuppgifter

MCG AB behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av MCG AB;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att våra partners ska kunna kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via MCG AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används; samt
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

MCG AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Cookies

MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator.Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som MCG AB samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att MCG AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MCG AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. MCG AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om MCG AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande MCG AB och dess närstående bolag. MCG AB kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering. Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta MCG AB eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Modern Car Group International AB
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm

Bläddra till botten