Störstutbud i Norden!
5
2
3
3
Nya bilar

Goldmann slutar som Grön Bilist: Tack för allt – och var så god!

av

Review of: Mattias Goldmann
Product by:
Mattias Goldmann

Reviewed by:
Rating:
5
On november 5, 2013
Last modified:november 18, 2013

Summary:

Mattias Goldmann slutar som talesperson för Gröna Bilister. Här är hans avslutande tankar och eftermäle!

Tack för allt, Gröna Bilister – och var så god! Otaliga kvällar, nätter, helger och långa arbetsdagar har vikts åt arbetet för hållbar bilism. Det har varit SÅ värt det – framstegen har varit stora för alla de tre B:na: Bilen, Bränslet och Beteendet. Men även den längsta bästa resan har ett slut och nu är det dags för mig att kliva av.

Att vara talesperson för Gröna Bilister är bland det finaste och viktigaste man kan få vara. Trafiken står för vår största klimatpåverkan, gör att luften är olagligt dålig i många av våra städer, bullerstör nästan hälften av Sveriges befolkning, dödar över en miljon människor om året direkt och många fler indirekt. Vilken annan fråga är lika viktig att jobba med?

Lösningarna finns runt hörnet, med effektivare bilar på förnybara bränslen och smartare sätt att transportera sig. Men motkrafterna är många och starka; mångmiljardintressena i fossila drivmedel, bilindustrins önskan att få fortsätta bete sig som man alltid gjort och vår egen identifikation med den klassiska bilen. Därför har en orädd, obunden organisation som Gröna Bilister haft så stor betydelse, i att flytta diskussionen framåt och steg för steg ändra vad som är normalt och godtagbart.

När jag började i Gröna Bilister hade vi året innan haft sju pressklipp – på ett helt år. Ingen kände till oss. Nu är vi en av landets mest inflytelserika miljöorganisationer, långt tyngre än Motormännen och med ständiga förfrågningar från omvärlden om att komma och starta upp systerorganisationer. Vi har varit Årets Lobbyist-finalist och när jag i höstas utsågs till tredje tyngsta opinionsbildare av riksdagsledamöterna var det i grunden ett erkännande av Gröna Bilisters genomslagskraft.

När vi knuffat staten, företagen, kommunerna och privata trafikanter framåt för grönare bilar, mer förnybara drivmedel och minskat onödigt bilanvändande, har det oftare skett med tillropet ”bravo” än ”skäms”. Vi har delat ut Grönt Föredöme till de som förtjänat det, utsett ”Bästa” miljöbil, kommun, drivmedelsbolag, hyrbilsfirma, taxibolag…  Detta tror jag är en viktig del av vår framgång och något som många lyfter fram – det är kul att vara med oss eftersom vi inte bara gnäller och skäller. Dessutom är det roligt att få dela ut diplom och korka upp bubbel!

Men visst har vi gjort misstag också. De fem värsta tycker jag har varit:

 1. Skyndat vidare. När Sverige var snabbast i världen att byta från fossilt till förnybart började vi – liksom alla andra – alltför snabbt att diskutera nästa steg; elbilen, laddhybriden… Istället för att värna den förändring som redan skett.
 2. Släppt in särintressena. Ett årsmöte röstade in en av etanolvärldens främsta förkämpar i vår styrelse. Inte nog med att det blev hetsiga och långa möten, vi fick också en stämpel som etanolkramare och bidrog till den svartvita diskussion som fördröjt omtällningen.
 3. Bommat trafiksäkerheten. När en liten, osäker Fiat blev Årets Bil, ställde vi miljö mot trafiksäkerhet på ett oacceptabelt sätt. Vi fick lida för det länge, och har nu långt högre säkerhetskrav för vår utmärkelse än någon annan.
 4. Tagit det personligt. Visst har bråken med Lasse Swärd, BilSweden och Motormännen varit roliga – och tvingat dem att skärpa sig – men det är inte givet att det alltid var bästa sättet att driva frågorna framåt.
 5. Slarvat med beteendet. ”En grön bilist tar cykeln” har ofta varit vår devis, men vi betonade inte alltid beteendeförändringen tillräckligt, vilket gett några bilden att det räcker att byta drivmedel, så är man i hamn.

Det sägs att man ska sluta när det är som roligast, alternativt när man är på topp, men hur vet man det i förväg? När jag nu slutar som talesperson känns det nästan som att kapa av en del av mig själv – inte bara andra utan till slut jag själv har förknippat mig med Gröna Bilister. Då är det hög tid att göra något annat. Som VD för tankesmedjan Fores kan jag jobba vidare med samma frågor, men från en annan vinkel, kompletterat med vikten av ett öppnare samhälle och av ekonomiska reformer. Det är en ny utmaning för mig. Gröna Bilister måste få vara en ny utmaning för någon annan.

Det finns mycket kvar att göra inom de tre B:na; Bilen, Bränslet och Beteendet. Men för att snabbt komma vidare behövs någon hungrigare, någon som inte är så nöjd med vad som åstadkommits utan undrar ”vad händer härnäst och varför har det inte redan hänt?”. Kanske är det du?

Vi ses!

Mattias

Betyg:
4
5 / 5

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Få en offert på en företagsleasing!

Är du tjänstebilförare eller bilansvarig kan du genom att ange dina kontaktuppgifter nedan få en offert på önskad bil.
Skicka

Biltester

[x]

Få fantastiska erbjudanden och nyhetsbrev!

Personuppgiftspolicy

MCG AB´s hantering av dina personuppgifter

Modern Car Group International AB, org.nr 556978-1536, (nedan MCG AB) erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.MCG AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av MCG AB.MCG AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar, tjänster eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.Om du deltar i tävlingar eller svarar på kampanjer anordnande av oss eller kan vi få information om dig i form av ditt namn, din adress, födelsedatum (för att säkerställa att du är över 18 år) och din e-postadress samt övrig information som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. MCG AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på dit eget beteende.

Varför vi behandlar personuppgifter

MCG AB behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av MCG AB;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att våra partners ska kunna kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via MCG AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används; samt
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

MCG AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Cookies

MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator.Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som MCG AB samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att MCG AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MCG AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. MCG AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om MCG AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande MCG AB och dess närstående bolag. MCG AB kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering. Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta MCG AB eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Modern Car Group International AB
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm

Bläddra till botten