Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Gasbil

av

Det är lika enkelt att tanka en bil med gas som att tanka med bensin. Gasbilar har vanligtvis två tanksystem, ett för gas och ett för bensin. Skulle gasen ta slut under körning slår bilen om automatiskt till bensindrift. I vissa fall krävs en knapptryckning för att fortsätta köra på bensin. Du behöver inte stanna och övergången påverkar inte körningen.

De flesta gasfordon startas på bensin och slår sen automatiskt över till gasdrift efter några sekunder.

Volymen gas mäts i normalkubikmeter, Nm3. En normalkubikmeter motsvarar den mängd gas som upptar en kubikmeters volym vid ett tryck på 1 bar. Det är normaltrycket vid havsytans nivå. I bilarna komprimeras gasen till 200 bars tryck. Det motsvarar 200 gånger högre tryck än normaltrycket.’

Gas ger mindre energi per volymenhet än bensin. Tillverkarna anger ofta gasförbrukningen i kg. Naturgas är energirikare per volymenhet än biogas. Åtgången är c:a 10 % mindre av naturgas än med biogas.

Tankarna i dagens gasbilar är på 80-120 liter ungefär, vilket räcker mellan 25 och 45 mil, beroende på gastankens storlek och bilens bränsleförbrukning.

Så jämför du priset på gas med priset på bensin

En kubikmeter biogas innehåller lika mycket energi som 1,1 liter bensin. Naturgas innehåller metan, precis som biogas, men även små mängder av andra brännbara gaser med högre energiinnehåll. Energiinnehållet är därför något högre i naturgas än i biogas. En kubikmeter naturgas motsvarar 1,25 liter bensin.

För att kunna jämföra priset på biogas med bensin ska man multiplicera biogaspriset med 0,9. Då får man vad samma energimängd i bensin kostar. När det gäller naturgas ska man istället multiplicera med 0,8.

Säkerhet

Naturgas och biogas består till mer än 90 % av den brännbara gasen metan.

Trots detta är inte explosionsrisken vid en olycka inte högre med en gasbil jämfört med en bensindriven bil. Anledningen är att säkerhetskraven på gastankar är mycket höga och materialen ska tåla kraftiga påfrestningar.

Det går också att använda någon av de säkerhetsventiler som finns. Eftersom metan är lättare än luft stiger gasen om den skulle läcka ut. Däremot så ligger bensin- och dieselångor kvar vid marken om de läcker ut från bränsletanken. Därför är risken större vid ett bensinläckage än vid ett gasläckage.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester