Störstutbud i Norden!
4
9
2
8
Nya bilar

Framtidens bilar

av

Utvecklingen går stadigt framåt; det är kanske till och med en rejäl underdrift. Utvecklingen flyger fram! Miljötänk med näst intill hundra procent återanvändning av material och nollutsläpp är snart en självklarhet. Lägg därtill säkerhetsaspekten. Tänk den dag då trafikolyckor, viltkrockar och avkörningar är ett minne blott. Eller när skador på fordon och egendom inte längre medför enorma kostnader för samhället. Jag kontaktade Mattias Goldmann, pressansvarig på Gröna Bilister för att få hans syn på framtidens bilar.

Miljötänk med näst intill hundra procent återanvändning av material och nollutsläpp; är det möjligt inom en rimlig framtid eller kommer det att dröja?  

– Det händer redan! Nya bilar måste till 95 % återvinnas, och den nya trenden är ”upcycling”, alltså att saker successivt blir värdefullare – som när en PET-flaska blir en fleecetröja eller en stötfångare. Elbilar på grön el har nollutsläpp och kör man på biogas minskar klimatpåverkan med 85%!

Beskriv hur du ser på framtidens bilar, vad du förväntar dig av bilindustrin och vilket tidsperspektiv som är rimligt för att uppnå detta.

– Bilindustrin inser nu att ägandet är på väg ut – allt färre vill själva ta ansvar för besiktning, service, reparationer, dygnsparkering och värdeminskning. Bara i år minskar bilförsäljningen 15 % medan bilpoolerna ökar 30 %. Därför blir många bilföretag nu tunga inom bilpooler och hyrbilar. Bilen kommer i allt högre grad att sköta sig själv – förbud mot att snacka i mobil i bil känns gammalt, biltillverkarna gör det enkelt att vara mobil i bilen.

Hur tror du att framtidens bilar kommer att vara konstruerade? Vilka material och vilka drivmedel tror du kommer att bli aktuella?

– Vi lämnar fossilbränsleeran bakom oss, och ersätter gårdagens enfald med en spännande mångfald av eldrift, laddhybrider, bränsleceller och biobränslen. Dyra batterier gör det lönsamt att pressa ner vikten på bilarna med t.ex. kolfiber och komposit, samtidigt som biobaserade material slår igenom stort. Peugeot är redan uppe i 15 % bio!

Hur ser dina värsta farhågor ut gällande detta?

– Omställningen kan fördröjas av ett stort genomslag för olja från tjärsand och oljeskiffer, med tre gånger värre klimatpåverkan från utvinningen än dagens olja – som ju redan är en klimatbov av stora mått.

Vilka är dina främsta argument för att så måste ske?

– Oljan är fossil och förnyas inte; minskad tillgång och ökad efterfrågan gör att den blir allt dyrare. Vi måste också ur oljeberoendet av klimatskäl. Är man skeptisk till Mellanösterndiktaturers rätt att straffa kvinnor med piskrapp för att de kört bil och liknande, bör man avstå från att köpa deras olja.

En del säger att bilar med bränsleceller är nästa steg? Vad tycker du om en sådan lösning?

– Vätgasen tillverkas för det mesta av fossil naturgas, det vore ett steg tillbaks – men det kan också göras helt rent och då är det spännande. Men tio miljoner spänn för en enda mack tycker jag är dyrt. På sikt blir det förstås billigare, kanske ska andra än Sverige vara först ut?

Stockholm och Göteborg har trängselskatter. Staden minskar ner på P-platser. Gator enkelriktas och blir svårframkomliga. Kommunaltrafiken klarar inte belastningen under rusningstid. Befolkningen i storstäderna ökar. Om vi får 100 % gröna bilar i städerna, hur ska man lösa detta praktiskt? Vilka krav vill ni ställa på infrastrukturen och hur vill ni att det ska fungera i framtiden?

– Trängselavgifterna på max 20 spänn har minskat rusningstrafiken med 20-25 %, så det krävs inte särskilt mycket för att få oss att ändra beteende. En del är att stimulera mer distansarbete – jobbar vi hemma en dag i veckan minskar trafiken 20 %! En annan del är reseavdraget – varför ska staten lägga sig i hur nära eller långt ifrån jobbet jag väljer att bo? Och varför får man mest pengar om man sätter sig i sin egen bil? Med små justeringar kommer vi långt.

Enligt en undersökning av SKOP tror tre av fyra att det viktigaste på lång sikt, för en hållbar miljö, är att satsa på miljövänliga bilar och förnyelsebara bränslen, framför att minska privatbilismen. Oavsett var man bor. Vad säger du om det?

– Alla utredningar visar att vi måste göra både och, inte antingen eller, men minskad privatbilism ska inte kommenderas fram. Men de flesta som sitter i bilen tisdag morgon gör det inte frivilligt, utan för att alternativen inte funkade. Bussen gick inte rätt tid, man fick inte jobba på distans …

Framtidens bilar bör medföra färre skatteintäkter, men också färre olyckor (i alla fall då bilarna blir säkrare vartefter och teknikutvecklingen strävar efter krocksäkra bilar m.m.) och mindre kostnader för miljöförstöring och skador. Vad skulle det innebära för samhällsekonomin som helhet?

– Inget parti i riksdagen vill ha mindre skatteintäkter från bilismen i framtiden. Elbilarna, som kan laddas från samma uttag som brödrosten, gör det svårt att ha hög skatt på drivmedlet i framtiden och påskyndar en omställning till pay-as-you-drive, så att man betalar när man kör istället för på drivmedlet. Det är lysande eftersom vi då kan ha lägre avgift i glesbygd – där bilen saknar alternativ – och högre för den som kör för fort i rusningstrafik i Stockholms innerstad.

Tror du att drivmedel för miljöbilar, även om de ger nollutsläpp och det är billigt att framställa, skulle beskattas lika hårt som dagens bensin och diesel?

– Drivmedel beskattas med koldioxid- och energiskatt och moms. Bilar med låg andel fossil koldioxid bör ha låg koldioxidskatt, energiskatten bör utgå ifrån energiinnehåll och det finns ingen anledning att sänka momsen för renare drivmedel. Totalt blir det lägre skatt än idag, men inte noll – då skulle vi ta från dagis och ge till bilar.

Vad gör Gröna Bilister för att påverka beslutsfattare och bilindustrin? Har ni även verksamhet i EU-området?

– Vi lobbar så bra att vi/jag utsågs till tredje tyngsta lobbyist alla kategorier av riksdagen själva! Vi är på väg ner till Bryssel för att hjälpa dem att förbättra lagstiftningen om biodrivmedel.

Berätta vad du är mest stolt över att Gröna Bilister har åstadkommit hittills.

– Vi har del i att Sverige haft världens snabbaste omställning från fossilt till förnybart, vilket inspirerat många andra länder. Eftersom världen behöver föredömen är jag mycket stolt över detta.

Hur pass beroende skulle du vilja säga att vi är av de andra medlemsländerna i EU, när det gäller fortskridningen av miljöutvecklingen på bilfronten? Är det inte där den största lobbyverksamheten bör ske?

– EU behöver föredömen som man kan peka på, annars händer inget. Norge är bäst i världen på elbilar, Danmark på vindkraft och Sverige kan vara det på biobränslen. Som litet land är det det viktigaste vi kan göra – åtgärder som ingen tar efter har ganska liten betydelse när man är få.

Hur ser man på miljöbilsutvecklingen i andra länder i Europa, USA och Asien?

– EUs krav på bilindustrin är jätteviktiga, med höga böter för de som inte klarar kraven, men alltför lite morötter att göra mer än vad som krävs. USA, Kina och Japan är på väg mot minst lika tuffa krav, medan övriga Asien är på en lägre nivå.

Kör du själv bil? I så fall vad för bil? Årsmodell? Och varför valde du just denna?

– Klart jag kör bil! Men jag kan göra roligare saker för 6 000 spänn i månaden än att absolut äga en bil – så dyrt är det faktiskt för en snitt-stockholmare! Jag lånar och hyr och åker mycket taxi med gott samvete, eftersom vardagstransporten sker med spansk racercykel.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Få en offert på en företagsleasing!

Är du tjänstebilförare eller bilansvarig kan du genom att ange dina kontaktuppgifter nedan få en offert på önskad bil.
Skicka

Biltester

[x]

Få fantastiska erbjudanden och nyhetsbrev!

Personuppgiftspolicy

MCG AB´s hantering av dina personuppgifter

Modern Car Group International AB, org.nr 556978-1536, (nedan MCG AB) erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.MCG AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av MCG AB.MCG AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar, tjänster eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.Om du deltar i tävlingar eller svarar på kampanjer anordnande av oss eller kan vi få information om dig i form av ditt namn, din adress, födelsedatum (för att säkerställa att du är över 18 år) och din e-postadress samt övrig information som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. MCG AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på dit eget beteende.

Varför vi behandlar personuppgifter

MCG AB behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av MCG AB;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att våra partners ska kunna kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via MCG AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används; samt
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

MCG AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Cookies

MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator.Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som MCG AB samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att MCG AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MCG AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. MCG AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om MCG AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande MCG AB och dess närstående bolag. MCG AB kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering. Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta MCG AB eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Modern Car Group International AB
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm

Bläddra till botten