Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Först till en trafikolycka

av

Våren är i antågande och många tar ut sina bilar efter vintern. Varje år omkommer ett antal människor i trafiken, desto fler skadas allvarligt eller lindrigt. Antalet dödsolyckor rapporteras alltid till myndigheterna, men det är desto svårare att få fram fullständig statistik för antalet skadade.

Transportstyrelsen uppskattar att ungefär hälften av de allvarligare skadorna rapporteras in, och ca en tredjedel av de lindriga. Per den 15 mars 2013 visar preliminära siffror för de 12 senaste månaderna att 296 personer har omkommit i trafiken och 2 924 skadats svårt.

Även om antalet trafikrelaterade skador och dödsfall minskar så saknar många bilister kunskap om vad man ska göra när man kommer först fram till en olycksplats. Här följer lite goda råd som kan vara bra att lägga på minnet.

Först på olycksplatsen

Det första du måste göra är att överblicka situationen och skapa dig en uppfattning av vad som har hänt, hur många som är skadade och vem som är av störst akut behov av hjälp. När andra personer kommer till olycksplatsen så ta hjälp av dem, men styr upp situationen så att saker och ting inte förvärras. Larma genom att ringa SOS Alarm på tel nr 112 så fort som möjligt.

SOS-operatören kommer att fråga vad som har hänt och var olyckan skett. Försök besvara frågorna så sakligt som möjligt. Vid en trafikolycka är det viktigt att uppge om någon är skadad, hur många som är skadade och vilka skador de har. Glöm inte att beskriva platsen. Operatören behöver också ditt namn, adress och telefonnummer. Försök stanna på platsen och var kvar i telefonen tills hjälp anländer, ifall operatören behöver kompletterande information.

Första hjälpen

Om någon person är medvetslös så är det viktigt att snabbt skapa fria luftvägar, vilket du gör genom att lägga personen i sidoläge. Kontroller om han/hon har puls. Saknas puls så starta HLR, hjärt-lungräddning tills pulsen kommer igång eller räddningspersonalen kommit fram till platsen och tagit över.

Du kan också behöva uppge om det finns något utsläpp på olycksplatsen eller om någon bil är försedd med orange skylt för farligt gods.

Varna andra trafikanter

Om brand utbrutit, så försök flytta den/de skadade till en plats som är säker. Sätt ut varningstriangel och sätt på varningsblinkers för att varna andra trafikanter. Det är också viktigt att tänka på din egen säkerhet, ifall du befinner dig på ett oskyddat område eller ifall sikten är dålig. Om ingen person har skadats så bör du först varna andra trafikanter. Ring bärgningsbil vid behov.

De flesta dödsolyckor orsakas av fortkörning, rattonykterhet och att bilbälte inte använts. Kör lugnt och säkert och ta inte bilen när du har druckit.

Vid viltolycka så kontakta polisen på tel nr 112 och uppge plats, vad för djur det gäller och om djuret har sprungit iväg eller ligger kvar på vägbanan. Har du möjlighet så flyttat djuret till vägrenen eller diket.

Kör säkert i vår och sommar!

Besök gärna FACIT.com på Facebook och delge dina tips om säkerhet i trafiken!

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester