Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Förmånsvärde

av

Att använda firmabil privat är en skattepliktig förmån, och det så kallade förmånsvärdet ska tas upp i självdeklarationen. Om inte arbetsgivaren angett förmånsvärdet på kontrolluppgiften är du skyldig att själv lägga till den i  din deklaration.

Eftersom reglerna ändras mellan olika taxeringsår, liksom procentsatserna, är det viktigt att du tar reda på vad som gäller det aktuella kalenderåret.

Levereras bilen med extrautrustning så ska anskaffningsvärdet för detta läggas till nybilspriset. Däremot räknas inte handikapputrustning, alkolås och mobiltelefon som extrautrustning.

Tänk också på att om du som anställd betalar en del av bilkostnaden, till exempel för leasingbil, till arbetsgivaren så får du minska förmånsvärdet med motsvarande belopp.

En firmabil som används för privat bruk vid mer än 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på minst 100 mil utgör en förmånsbil som ska förmånsbeskattas.

Förmånen ska värderas till marknadsvärdet. Och det gäller även andra förmåner som hör samman med bilförmånen, som drivmedel och parkeringskostnader. Om dessa betalas av arbetsgivaren ska detta också beskattas

Marknadsvärdet är vad det skulle ha kostat den anställde att själv betala för motsvarande förmån, det vill säga vad den anställde skulle ha fått betala för att hyra till exempel en parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen.

Förmånsvärdet för tjänstebil

Du kan själv räkna ut ditt förmånsvärde på skatteverkets hemsida.

För den vetgirige

Förmånsvärdet för en firmabil grundar sig på 9 % av Skatteverkets nybilsprislista 
- 31,7 % av basbeloppet 
- 75 % av statslåneräntan multiplicerad med nybilspriset.

Prisbasbeloppet är 44 000 kronor för 2012.

Räkneexempel

Om nybilspriset är 300 000 kronor blir förmånsvärdet 
(31,7 % av 44 000) + (9 % av 300 000) + (75 % av 1,65 x 300 000) = 44 661 kr. Per månad blir detta 44 661/12 = 3 722 kr.

För bilar som kostar mer än 7,5 gånger basbeloppet, så kallade lyxbilar enligt Skatteverkets terminologi, ska det göras ett extra påslag.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester