Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

FAQ Etanol

av

Minskar etanol verkligen bilens klimatpåverkan?

Svar: Ja. En bil som endast körs på den E85, som säljs i Sverige, minskar utsläppen med ca 65 procent jämfört med om den hade körts på bensin.

Etanolbilen är väl törstigare än en bensinbil?

Svar: Ja. Energiinnehållet i E85 är lägre. E85 innehåller ca 70-75 % energi jämfört med bensin och den ökade bränsleförbrukningen på ca 30-35 % kompenseras av ett lägre försäljningspris för E85. E85 minskar utsläppen med ca 65 procent jämfört med bensin, trots den högre förbrukningen.

Går det åt mer energi än man får ut vid etanolproduktion?

Svar: Nej. I en energibalans för etanolproduktion jämförs insatsenergi i produktionsledet med energiinnehållet i slutproduktion och biprodukter, exempelvis bränsle och djurfoder. Ofta räknas biprodukternas nytta i form av minskat behov av importerat djurfoder eller gödsel. De studier som gjorts på svensk etanol visar energibalansen i form av energiinsats per hektar åkermark. Förhållandena ligger runt 1:3 och 1:4 för etanol från sockerbetor, vete och salix.

Måste jag tanka min etanolbil med bensin på vintern?

Svar: Nej. På vintern, från mitten oktober till april, säljs ”vinteretanol”. Det innebär att E85 innehåller ca 25 procent bensin och 75 procent etanol för att säkerställa att bilen startar även när det är riktigt kallt.

Bidrar en ökad etanolanvändning till de rekordhöga matpriserna?

Svar: Nej. Etanolen i Sverige kommer framför allt från sockerrörsodling. Produktionen av socker i början av 2008 överstiger kraftigt efterfrågan (Sugaronline) och sockerpriserna har snarare sjunkit den senaste tiden.

Det är många faktorer som bidrar till de ökade matpriserna, bland annat det höga oljepriset som påverkar priset på konstgödsel och ger dyrare transporter, växthuseffekten ger torka och översvämningar, ändrade matvanor i utvecklingsländer ökar efterfrågan på kött- och mjölkprodukter. Än så länge är användningen av jordbruksprodukter för biodrivmedel mycket liten, men kan öka och då kan det påverka priserna.

Användningen av vete för andra ändamål än mat och djurfoder har enligt FAO inte ökat sedan 2005. Om efterfrågan på vete för etanolproduktion ökar kraftigt i framtiden samtidigt som befolkningen ökar kan det bli ett problem.

Kan vi ersätta all bensin med etanol?

Svar: Nej. Det har alltid funnits många olika bränslen på marknaden och det kommer inte att bli ett enda bränsle som ersätter alla dem. Etanol kommer att vara ett av flera bränslen.

Kan vi producera all den etanol vi behöver i Sverige själva?

Svar: Nej. Vi kan producera en hel del etanol från jordbruksprodukter som vete och i framtiden från biomassa, men det är inget självändamål att vara självförsörjande på bränsle. Det viktiga är att få bränsle med bra miljöprestanda.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester