Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

FAQ Biogas

av

Vad är biogas respektive fordonsgas?

Svar: Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas, som används som drivmedel till fordon. Biogas och naturgas är i stort sett samma gas. Gasen är till största delen metan.

Skillnaden består i hur den produceras. Biogas är förnyelsebart och tillför inte någon ny koldioxid, medan naturgas är ett fossilt bränsle som minskar miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel.

Minskar biogasen/fordonsgasen verkligen bilens klimatpåverkan?

Svar: Ja. En gasbil som körs på enbart biogas minskar utsläppen med ca 85 % jämfört med om den hade körts på bensin.

Är det farligare att tanka och köra på fordonsgas än på bensin?

Svar: Nej.  Gasen är lättare än luft och giftfri samt har en högre antändningstemperatur än bensin och diesel. Fordonsgas tankas i ett slutet system, vilket innebär att läckor undviks vid tankning. Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är inte högre än med bensin och diesel.

Bilarna krocktestas på samma sätt som bensinbilar och genomgår samma krocktester som alla andra bilar hos Euro NCAP.

Är det inte bättre att använda biogasen till el och uppvärmning än att tanka den i fordon?

Svar: Nej. Transportsektorn är extremt oljeberoende och 95 % av drivmedlet är fossilt. Biogas är ett av de bränslen som fungerar bra för transporter. För el- och värmeproduktion finns många bioenergikällor som fungerar väl och andelen förnybart är mycket högre än i transportsektorn.

Vad kostar fordonsgasen?

Svar: Priset varierar beroende av vilken aktör som säljer gasen, men gemensamt för alla är att det är billigare än bensin och diesel. Marknadspriset ligger ca 10 procent lägre än för bensin. Fordonsgas tankas i normalkubikmeter (Nm3), där 1 Nm3 ungefär motsvarar en liter bensin.

Kan vi verkligen ersätta all bensin med biogas?

Svar: Nej. Det har alltid funnits många olika bränslen på marknaden och det kommer inte bli ett enda bränsle som ersätter alla. Biogas räcker endast till en del av transportsektorns energibehov, men har mycket positiva miljöeffekter. Därför kommer den att spela en viktig roll, såväl nu som i framtiden, särskilt i lokala flottor. Vi kan producera biogas motsvarande ca 14-17 TWh från fekalier/slam, avfall, gödsel och jordbruksprodukter. Det skulle täcka upp till 19 % av dagens energibehov i transportsektorn.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Biltester