Störstutbud i Norden!
5
1
7
6
Nya bilar

FACIT BILTOTAL – ingen självrisk när olyckan är framme!

Försäkringar är ett nödvändigt ont som de flesta av oss tycker är tråkigt att beblanda oss med. Men när olyckan väl är framme är det fantastiskt skönt att veta att man inte behöver stå för hela kostnaden själv. Tyvärr måste du i de flesta fall ändå punga ut med höga självrisker när du blir drabbad. Därför har vi på nybilsguiden FACIT.com tagit fram en unik tilläggsförsäkring tillsammans med försäkringsbolaget Folksam.

OBS! Försäkringen gäller oavsett vilket försäkringsbolag du har idag. Klicka på respektive länk nedan för att läsa mer.

Försäkringen gäller oavsett i vilket försäkringsbolag du har din bilförsäkring tecknad. Försäkringsgivare är Folksam.

Försäkringen ersätter följande

1. Hyrbil vid driftstopp

Vi ersätter kostnaden för hyrbil vid ett plötsligt och oförutsett driftstopp med 75 % av dygns – och kilometerkostnaden. Gäller i max 45 dagar och för hyra av motsvarade fordon som det försäkrade, dock högst tre tillfällen per år.

2. Kollision med djur

Vid kollision med djur ersätter vi högst din självrisk på vagnskadegarantin respektive vagnskadeförsäkring upp till 6 000 kr.
Om fordonet saknar vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring ersätter vi med högst 6 000 kronor.

3. Vagnskadegarantiskada

Om fordonet vid skadetillfället omfattas av vagnskadegaranti ersätter vi den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor.

4. Uppsåtlig skadegörelse

Vid skada genom uppsåtlig skadegörelse, ersätter vi högst din självrisk för vagnskadeförsäkringen respektive vagnskadegaranti, dock högst 6 000 kronor.

5. Skada i kupé och bagageutrymme

Om bilens inredning i kupén eller bagageutrymmet skadas genom en plötslig och oförutsedd händelse ersätter vi skadan med upp till 6 000 kr.

6. Självriskersättning för lös egendom

Vi ersätter självrisken på hem -/företagsförsäkringen vid skada och stöld av lös egendom ur fordonet och som inte är fordonstillbehör. Vi ersätter med högst 1 500 kronor och du kan nyttja detta högst två gånger per år.

7. Ersättning vid feltankning

Om du tankar fel drivmedel så ersätter vi din bärgningskostnad till verkstaden. Vi ersätter även självrisken på maskinskada om den har orsakats av en feltankning. Högsta ersättning är 1500 kronor och du kan nyttja detta högst en gång per år.

8. Räddningsskada

Vi ersätter din självrisk på räddningsförsäkringen med upp till 1 500 kronor. Om skadekostnaden understiger självrisken utgår ingen ersättning. Du kan nyttja detta högst två gånger per år.

9. Vagnskada utanför Norden

Vid vagnskada utanför Norden ersätter vi högst din självrisk på vagnskadeförsäkringen respektive vagnskadegarantin, med upp till 6 000 kronor.

10. Skada på takbox och friluftsutrustning

Vi ersätter vid plötslig och oförutsedd skada på takbox och friluftsutrustning under transport på fordonet. Vi ersätter med högst upp till 20 000 kronor.

11. Glasskada

Vi ersätter din självrisk på glasskadeförsäkringen, med högst upp till 1 500 kronor. Du kan nyttja detta högst en gång per år.

12. Punktering av däck

Vi lämnar ersättning vid reparation eller när du köper nytt däck, med upp till 500 kronor. Du kan nyttja detta högst två gånger per år.

13. Nyckelförlust

Vi lämnar upp till 4 000 kronor i ersättning vid förlust, omkodning eller avkodning av det försäkrade fordonets nyckel. Du kan nyttja detta högst en gång per år.

Beställ här!
Pris : 90:- mån*

Förköpsinformation och villkor
* NYHET – FACIT.com bjuder på försäkringen i 3 månader för alla som beställer vår Rådgivningstjänst och sedan köper en bil.