Störstutbud i Norden!
5
1
1
1
Nya bilar

Barn i bilen

av

Säkerheten i en bil är anpassad efter storleken på en vuxen människa. Barn är både mindre till kroppen och mer ömtåliga än vuxna och därför är barn extra utsatta vid en krock eller annan olycka.

Som tur är finns det flera enkla sätt att skydda sitt barn i bilen. Det gör både barnet säkrare och dig tryggare. Vilket skydd som passar bäst beror på barnets ålder.

Barn 0 till 1 år

För de allra minsta finns det idag bra alternativ för att åka säkert i bilen.

Babystol

Som nyfödd och fram till ca ett års ålder åker barnet säkrast i en babystol. Stolen placeras bakåtvänd i antingen fram- eller baksätet. Fördelen med att placera den i framsätet är att det då är lättare för föraren att hålla uppsikt över barnet. Stolen spänns sedan fast med bilens trepunktsbälte. Barnet sitter i sin tur fast i bältet som hör till babystolen. Tänk på att om krockkudden på passagerarsidan inte har (eller kan) kopplats ur måste stolen och barnet placeras i baksätet.

Om du väljer att placera babystolen i passagerarsätet så skjut tillbaka sätet så långt det går. Då blir avståndet som störst mellan stolen och instrumentbrädan. Se till att avståndet inte är mindre än 20 centimeter mellan babystolen och instrumentbrädan eller sätet framför. Om stolen placeras i baksätet är det en fördel om ingen, eller ett annat barn, sitter i framsätet. Vid en krock kan nämligen en vuxen tryckas tillbaka och få ryggstödet att kollapsa.

Barn 1 till 4 år

Bilbarnsstol

När babystolen är urvuxen är det dags att byta till en bilbarnsstol. En tumregel är att babystolen är för liten om barnets huvud når ovanför stolens kant eller om barnet väger mer än vad stolen är konstruerad för. Det sker vanligen strax före ett års ålder, i vissa fall redan vid cirka 6-7 månaders ålder. En bilbarnstol monteras bakåtvänd i framsätet. Det är viktigt att stolen lutar mot instrumentbrädan, men absolut inte mot vindrutan.

Olika stolar passar till olika bilmodeller. De flesta bilbarnstolar är utrustade med en lista på de bilar som stolen passar till. Listan är dock inte en garanti för att stolen passar i din bil. Ibland är tillverkaren lite väl optimistisk vad gäller möjligheten att få in produkten i en viss bil. Dessutom kan stolen vara äldre än bilen och då är listan inte uppdaterad.

Ett bra tips är att begära öppet köp så att du kan prova i lugn och ro, eller be återförsäljaren om hjälp med installationen. Kom också ihåg att en stor stol skymmer en del av sikten åt höger för föraren.

Det bästa är att placera bilbarnstolen i framsätet. Då slipper den ensamme föraren kontrollera ett krånglande barn i baksätet. Dessutom är huvudet en stor del av ett barns kroppsvikt och tål inte de enorma krafter som uppstår vid en kollision. Ett sätt att undvika detta är att fördela krafterna över en stor yta och det gör man bäst om stolen är bakåtvänd. Däremot, om barnet stör den som kör, till exempel genom att rycka tag i ratten eller reglage, kan man även placera stolen bakåtvänd i baksätet.

Man kan på ett enkelt sätt göra så att bilbarnstolen lutar mer mot instrumentbrädan. Lägg en liten kudde eller hårt hoprullad filt under stolens fotände. Det gör stolen mer stabil. Låt barnet åka bakåtvänt så länge som det är tekniskt möjligt. Både olycksstatistik och tester visar att det är det säkraste färdsättet. När det gäller bakåtvända bilbarnstolar så placera ett plastöverdrag på bilens ordinarie säte för att förhindra att smutsiga skor förstör sätets klädsel. Tänk på att läsa instruktionsboken noga om du väljer att placera stolen framåtvänd. Vissa stolar är byggda för att placeras på bägge sätten men monteringen skiljer sig åt.

Barn 4 till 10 år

Helst bör man låta sitt barn fortsätta att färdas bakåtvänt så länge det är möjligt. Men vid 3 – 5 års ålder brukar barnet växa ur bilbarnstolen. När barnets huvud når över stolens ryggstöd är det dags att byta till en framåtvänd utrustning. Det finns även en viktgräns som inte bör passeras.

Nästa steg är de framåtvända systemen. Här kan man välja mellan bältesstolar och bälteskuddar. En bra tumregel är att välja bältesstolen om bilen inte ger barnet tillräckligt bra huvudstöd.

Bältesstolar och bälteskuddar fungerar så att de lyfter upp barnet till en nivå där vuxenbältet får en bättre passform över kroppen. Stolen ska placeras så att det diagonala bältet ska passera över barnets axel, en bit in mot halsen, över bröstbenet och ned över höften. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigast att bältets höftband ligger ordentligt på låren. Ett barns höftben är inte lika utvecklad som hos en vuxen, och därför kan bältet åka in i den mjuka bukregionen med inre skador som följd.

Vissa bilbarnsstolar är godkända för att placeras framåtvända, men det gäller absolut inte alla. Kontrollera därför noga vad som gäller för just din stol. Placera barnet med armarna under diagonalbandet. Då minskar risken för allvarliga bukskador. Att ha bältet för nära halsen kan vara obehagligt. Ett tips är att sy ett vadderat fodral och placera på bältet vid halsen.

Varför åka bakåtvänd?

Skillnaden på en bakåtvänd bilbarnstol och en framåtvänd bilbarnstol vid en krock är stora. I en bakåtvänd bilbarnstol sprids kraften över en stor yta; hela ryggen, nacken och bakhuvudet bromsas effektivt av stolens ryggstöd. Det är viktigt eftersom huvudet utgör en så stor del av barnets vikt. I den framåtvända bilbarnstolen är det endast bältena som bromsar barnets kropp.

Isofix – ett säkrare monteringssätt

Isofix kallas ett system som underlättar monteringen av bilbarnskydd. Bilbarnstolen monteras genom att man hakar i bilbarnstolen i bilens isofixfästen. Sådana fästen finns i de flesta nya bilar. Finns de inte med i orginalutrustningen går de ibland att eftermontera. För att använda isofixfästen måste bilbarnstolen vara anpassad för det.

I bilens handbok står det om bilen är utrustad med isofix. Det går även bra att kolla i bilen. De flesta bilar som är utrustade med isofix märker platsen med en symbol.

Plustest – en extra säkerhet

Plustest är ett test som görs på alla stolar som säljs på den svenska marknaden. En plustestad stol garanterar att barnet inte utsätts för livshotande höga krafter på nacken vid en frontalkollision. En plustestad stol kan också monteras på alla platser i bilen. Märkningen är frivillig och testen genomförs av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Vilka stolar är plusmärkta?

Hos NTF hittar du den information du behöver för att välja rätt bilbarnskydd, inklusive information om de stolar som är plustestade.

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Få en offert på en företagsleasing!

Är du tjänstebilförare eller bilansvarig kan du genom att ange dina kontaktuppgifter nedan få en offert på önskad bil.
Skicka

Biltester

[x]

Få fantastiska erbjudanden och nyhetsbrev!

Personuppgiftspolicy

MCG AB´s hantering av dina personuppgifter

Modern Car Group International AB, org.nr 556978-1536, (nedan MCG AB) erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.MCG AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av MCG AB.MCG AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar, tjänster eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.Om du deltar i tävlingar eller svarar på kampanjer anordnande av oss eller kan vi få information om dig i form av ditt namn, din adress, födelsedatum (för att säkerställa att du är över 18 år) och din e-postadress samt övrig information som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. MCG AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på dit eget beteende.

Varför vi behandlar personuppgifter

MCG AB behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av MCG AB;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att våra partners ska kunna kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via MCG AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används; samt
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

MCG AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Cookies

MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator.Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som MCG AB samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att MCG AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MCG AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. MCG AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om MCG AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande MCG AB och dess närstående bolag. MCG AB kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering. Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta MCG AB eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Modern Car Group International AB
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm

Bläddra till botten