Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Om FACIT.com

Ansvarig utgivare

FACIT INTERNATIONAL AB och FACIT.com har beviljats utgivningsbevis.

I korta drag innebär det att FACIT.COM omfattas av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). För att materialet på en sajt ska bli grundlagsskyddat enligt YGL krävs att det tillhör sajten i teknisk mening, det vill säga att informationen finns lagrad i en databas som tillhör den domän för vilken en utgivare anmälts eller för vilken utgivningsbeviset gäller.

Man kan jämföra det med mer andra publika och traditionella medier som tex tidningar, tv och radio etc. Detta innebär att YGL  står över personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet. Det är Myndigheten för RADIO & TV som har utfärdat utgivningsbeviset.

Ni kan komma i kontakt med ansvarig utgivare Victor Dahlborg; e-post: infose@facit.com

 

Läs mer

Myndigheten för radio och tv – om utgivningsbevis